Do you have there lipsticks? If so, do you like them? What colors do you have? 
Review coming tomorrow 
Da li imate ove ruževe? Ako da, onda da li Vam se sviđaju? Koje boje imate? 
Sutra sljedi recenzija