Makeup inspired by 1950 the time of housewives and perfect women. Women usually wore simple makeup. Bright red lips with natural cheeks and eyes.

Šminka inspirirana sa 50tima, vrijeme kučanica i savršenih žena. Žene u to doba su nosile jednostavan makeup. Svjetlo crvene usne sa prirodnim obrazima i očima.

Products used / Korišteni proizvodi
 88 coastal scents palette
Grafotobian lip palette
black pencil
rimmel black mascara
eylure fake lashes
la femme blush

Da li Vam se sviđaju?